Wanneer krijgen we in Nederland een dierenadvocaat?

Een woord vooraf: Onderstaand artikel heb ik geschreven in april 2009 als pleidooi voor een dierenadvocaat in Nederland. En een dierenadvocaat? Die is er nog steeds niet. De rechtspositie van het dier moet eigenlijk ook eerst verbeterd worden en daarom steun ik de Partij voor de Dieren. Wel krijg ik geregeld vragen van mensen die een dierenadvocaat nodig hebben. Ik kan hen helaas niet kan helpen. Ik ben een dierenliefhebber, maar geen jurist. Je kunt je adviesvraag wel voorleggen aan de juristen van Dier & Recht of kijk in de lijst met andere hulpverleners waar je het beste terecht kunt.

Waarom is een dierenadvocaat nodig en kunnen we niet opnieuw leren naast elkaar te leven in deze maatschappij? Honden zijn onlosmakelijk verbonden met ons en hebben de mens al veel gebracht (als reddingshond, waakhond, blindegeleide hond, politiehond, hond van de schillenboer, hond van de melkboer, speurhond, sociale hulphond, showhond en gezelschapshond).

Ik leg net de hoorn neer na een gesprek met de Partij voor de Dieren. Zij belden mij in het kader van ledenwerving en contributies en ik stelde de vraag: "Is er een dierenadvocaat?". En die is er niet… nog steeds niet. De eerste echte dierenadvocaat in Nederland die zich meldt bij mij mag het domein www.dierenadvocaat.nl gebruiken, compleet met een gratis CMS erop geïnstalleerd.

Een krantenkop die ik hoop nogeens te treffen:

"Dierenadvocaat start proefproces na bijtincident hond"

"Twee mannen gaan met elkaar op de vuist op een zaterdagavond op het Rembrandtplein. De een slaat wat harder en heeft veel grotere vuisten dan de ander. Degene die het onderspit delft is wel degene die bleef treiteren en ondanks waarschuwingen toch doorging. De man die overging tot fysiek geweld is afgevoerd en werd binnen 24 uur afgemaakt."

Geloof je het? Natuurlijk niet. Dit is niet hoe het zou gaan in Nederland. Er wordt gesproken met beide mannen, getuigen worden gevonden en verhoord, etc. En dan nog… afmaken is nooit de uitkomst.

Bij dieren wel, maar waarom eigenlijk? Via Google News krijg ik geregeld de berichtjes in mijn mailbox en op één van mijn websites over honden, die over de Japanse Akita, trekken de berichtjes over agressief gedrag de meeste bezoekers.

In respect samenleven. Kunnen we dat?

In Nederland leren we leven met verschillende geloofsovertuigingen en sexuele geaardheden naast elkaar. Het fundamentele principe 'mag ik zijn wie ik ben en mag ik leven' geldt voor elke levensvorm. Je moet ook niet in een tijgerkooi stappen, want een tijger blijft een tijger.

Een goed gesocialiseerde hond zal wanneer hij wordt getreiterd en gepest eerst waarschuwen. De intensiteit van de waarschuwing stijgt en pas als hij geen andere uitweg meer ziet zal hij bijten. Let wel: ik heb het over gesocialiseerde honden, niet over verwaarloosde exemplaren of onvoorspelbare angstbijters. Een kind kan in zijn speelsheid aan oren trekken en niet elke hond vind dat fijn. Een kind pikt de waarschuwing van de hond misschien niet op.

Laat daarom nooit kleine kinderen alleen met een hond!

Ik lees geregeld schrijnende verhalen waarbij er leed is aan twee kanten. Degene die gebeten is en vaak lelijke wonden heeft en de familie van de hond die hun huisgenoot heeft moeten laten afmaken en vertelt: "ik begrijp niet hoe dit heeft kunnen gebeuren, het is een lieve zachtaardige hond, we zullen hem zo missen." We leven dicht op elkaar, verschillende karakters, verschillende religies, verschillende soorten. Er zijn zoveel verschillen, maar we leven allemaal samen op deze aarde. Gaan we leren elkaar te respecteren?

als hond en kat in harmonie Als zij het kunnen! Deze hond en kat leven samen, in harmonie, respecteren elkaars verschillen en weten hoe ze met elkaar moeten omgaan. Beide zijn gelukkig!

Opnieuw leren omgaan met dieren

Wij mensen kunnen gemakkelijker de brug slaan naar de verschillende diersoorten dan zij naar ons. Als het omgekeerde waar zou zijn, dan zouden de honden ons op zondagochtend wel staan te trainen in plaats van andersom. Leer zo kinderen ook hoe zij veilig kunnen omgaan met dieren zodat zij ook de lol kunnen beleven van het omgaan met dieren.

"De beschaving van een volk kan worden afgemeten aan de manier waarop zij met dieren omgaan."

Mijn hond schrikt als een klein kind vanachter op ons af komt rennen, soms gillend en dan ineens zijn handjes bovenop het hoofd van mijn Akita legt. Het is speels en spontaan, maar het is een potentieel gevaarlijke situatie.

Hoe moet het dan wel?

Benader een hond rustig en zorg dat ie je kan zien. Vraag aan de eigenaar of je hem mag aaien. Laat hem aan je hand snuffelen en kijk hoe de hond reageert. Aai hem op zijn wangen, want een hond kan het erg onprettig vinden als een vreemde hem op zijn hoofd aait (niet elke hond heeft deze gevoeligheid zo sterk voor rangen en standen).

En mocht het na deze uitleg dan weer misgaan, dan hoop ik dat er wordt gekeken naar wat er is gebeurd in plaats van dat de hond zomaar wordt geliquideerd, zonder eerlijk proces! De Partij voor de Dieren heeft in elk geval vanmiddag gezegd dat ze ernaar gaan kijken. Ze kon geen dierenadvocaat vinden maar als ik onderstaande quote lees op hun website, dan zijn ze in mijn ogen goed op weg.

Bijt hij? Vind je dit eng? Het is geen dreigement. Deze hond gaapt gewoon.

Wat doet de Partij voor de Dieren nu eigenlijk?

"De Partij voor de Dieren heeft na het intrekken van de RAD enkele zorgen ten aanzien van de nieuwe situatie die per 1 januari 2009 is ingetreden. Iedere gemeente kan in haar algemene plaatselijke verordening (APV) eigen regels opnemen voor de omgang met mogelijk agressieve honden. Bovendien kunnen honden in beslag worden genomen wanneer zij agressief gedrag vertonen of dreigen te vertonen. De Partij voor de Dieren vreest voor onduidelijke situaties en willekeur en wil duidelijkheid over de criteria op grond waarvan opsporingsambtenaren of politieagenten een hond in beslag kunnen nemen. Tijdens het laatste overleg hierover met de minister, in december 2008, heeft de Partij voor de Dieren hier op gewezen. De Partij voor de Dieren wil daarnaast dat alle honden die nu nog vastzitten een eerlijke kans krijgen op een nieuwe start. De honden die al maanden in de opvang zitten, worden niet uitgelaten, hebben geen contact met andere honden of met hun eigenaren. Vanuit de situatie waarin ze nu worden gehouden maken zij waarschijnlijk geen schijn van kans om te slagen voor een risico-assessment. Resocialisatie en gedragstraining moeten mogelijk zijn om alle honden een eerlijke kans te geven.De Partij voor de Dieren pleit daarnaast voor het behoud van mogelijkheden voor een contra-expertise of second opinion bij het uitvoeren van een gedragstest. Bovenal dringt de partij aan op het invoeren van verplichte gedrags- en opvoedcursussen om het probleem bij de bron aan te pakken. Hondeneigenaren zijn in grote mate verantwoordelijk voor het gedrag en de opvoeding van hun hond. De oorzaak van bijtincidenten ligt vaak in een slechte opvoeding en derhalve zouden eigenaren, zeker bij vermeende agressieve honden, verplicht moeten worden om gehoorzaamheid- en gedragscursussen te volgen."

De RAD had als doelstelling het aantal bijtincidenten te verminderen en is daarin gefaald. Dieren met bepaalde uiterlijke kenmerken mochten onder die regel niet worden gefokt. Ook kon een lieve gezinshond die geen erkende stamboom kon overleggen worden afgemaakt. Discriminatie op basis van uiterlijk heeft nog nooit iets goeds gebracht dus dat de RAD geen positief resultaat heeft geleverd is geen verrassing.

Wat ik nog wil aanvullen op de twee punten die de Partij voor de Dieren al noemt (kans op rehabilitatie en opvoedcursussen voor de hondenbaasjes) is om behalve tekenen, kleien, muziek maken en schrijven ook op school te leren (en daarbuiten) hoe je met dieren moet omgaan. Dieren kunnen een kind zoveel bieden. Het zou jammer zijn ze dat te onthouden.

Reactie op dit pleidooi

Dit artikel is verhuisd van een ander blog naar deze website. Wat hieronder volgt is een reactie die via een ander comment-systeem op dat blog zijn achtergelaten.

Door Miranda op 13 augustus 2012

Oud berichtje denk ik… toch nog even een reactie want dit speelt nog steeds.

Beste Barbara,

Geweldig dat je pleit voor dierenadvocaten. Ze zijn er al wel maar vaak te duur voor de gewone burger. Het voorbeeld wat je aanhaalt is een goede…

Er moet een duidelijker beleid komen omtrent de wetgeving inzake bijtincidenten met honden. De focus moet komen te liggen op de verantwoordelijkheid van de eigenaar ipv dure inbeslagnames en weinig zinvolle en betrouwbare gedragstesten van honden die hebben gebeten. Deze veroorzaken veel stress bij eigenaar en hond en lossen niets op. Laat de eigenaar gestraft worden bij een bijtincident mits nodig, hier ligt de verantwoording en zorg er ook voor dat bep rassen niet verkocht mogen worden aan zomaar iedereen. Laat daar een houdersbewijs aan verbonden zijn. Bij herhaling van bijtincidenten hoge boetes en/of naar gelang de situatie inbeslagname van de hond. Graag een algemeen landelijk geldende regel voor een aanlijn en muilkorfgebod en niet via de APV Een hond die een risico vormt binnen een gemeente is dit ook bij de aangrenzende gemeente Op dit moment is het moeilijk bij de politie van veel gemeentes aangifte te doen van een bijtincident omdat schijnbaar de wetgeving te vaag is of de voorlichting niet goed. Onder artikel 425 lid 2 van het wetboek van strafrecht zou men aangifte moeten kunnen doen van een bijtincident maar de aangifte wordt vaak niet opgenomen met de mededeling dat men een civiele procedure moet opstarten omdat een dier voor de wet als een voorwerp wordt gezien.

Nogmaals… de eigenaar van de hond zou op de blaren moeten zitten… niet de hond. De vertaalslag van communiceren van mens naar hond en hond naar mens wordt glorieus gewonnen door de hond. De hond 'leest' en ruikt onze lichaamstaal zoveel malen beter dan wij die van hun. Zij hebben zich aangepast aan ons en wij verlangen steeds meer van ze. Een hond is een heel bijzonder dier… dat vergeten we wel eens.

Update 8 maart 2010

De Partij vd Dieren gaat, naar voorbeeld van het referendum in Zwitserland, de weg vrijmaken voor een dierenadvocaat. In het kanton Zürich hebben dieren sinds 1992 al recht op juridische bijstand. Het referendum dat zondag 7 maart 2010 werd gehouden, had betrekking op de andere 25 kantons in het land. De raadsman die de dieren in Zürich vertegenwoordigt, is Antoine Götschel. Hij heeft gepleit voor honden, katten, koeien, schapen en een goudvis. "Dieren zijn een van de zwakste partijen in de samenleving en ze moeten beter beschermd worden. Het is een soort strijd voor een minderheid die gesteund moet worden", aldus Götschel. Götschel krijgt voor zijn werkzaamheden jaarlijks omgerekend 53.000 euro betaald. Dat is weliswaar een bescheiden bedrag voor een advocaat, maar de regering vreesde voor de financiële consequenties als een landelijk systeem van dierenrechtadvocaten zou worden ingevoerd. Ook de machtige boerenlobby in Zwitserland heeft zich verzet tegen het initiatief. Ze vreest dat veehouders te veel rekening moeten houden met het welzijn van de dieren.

Bronnen:
Zwitsers referendum dierenadvocaat op www.nu.nl
Interview met Marianne Thieme op Radio 1

Overigens was het argument van de Zwitsers om tegen te stemmen (30% stemde voor) dat: dieren worden al genoeg beschermd via de wet en een dierenadvocaat is niet nodig… maar ja, volgens die redenering zijn dan alle advocaten overbodig in de Westerse wereld.


Zoek je een dierenadvocaat?

Hieronder vind je een aantal instanties waar je weer een stap verder geholpen kunt worden:

Meld dierenleed via 144 Red een dier

Ben je getuige van een dier in nood door een ongeluk, mishandeling of verwaarlozing, dan is er één centraal nummer dat je kunt bellen om het te melden: 144. Dit nummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar tegen lokaal tarief. Mocht 144 om technische redenen niet bereikbaar zijn, bel dan het politienummer 0900-8844, of voor spoed 1-1-2. Afhankelijk van de melding wordt de politie, de Dierenbescherming, de Landelijke Inspectiedienst of de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit ingeschakeld. Lees meer over 114 red een dier »

Dierenambulance

Je kunt 144 bellen of direct naar het Landelijke Alarmnummer Dierenambulance & Dierenhulpdiensten: 0900 - 0245.

Dierenbescherming

Veelgestelde vragen aan de dierenbescherming »

Stichting Dier & Recht - advocaat van de dieren

Stichting Dier&Recht is gespecialiseerd in dierenrecht, vooral erfelijke aandoeningen bij rashonden. Een paar jaar terug heb ik dit onderwerp belicht op mijn hondenwebsite. Stichting Dier&Recht neemt overigens geen zaken aan die ingaan tegen het belang van het dier. Contact opnemen met Stichting Dier & Recht »

Over wet- en regelgeving rondom dierenwelzijn

ROAR  is ontstaan uit het verlangen om pogingen tot wettelijke bescherming van dieren nieuw leven in te blazen. Dat willen we doen door bij te dragen aan de rechtsvorming op het gebied van het welzijn van met name gehouden dieren: landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren, proefdieren. ROAR verzamelt links naar Nederlandse wetteksten met betrekking tot dierenwelzijn. De links gaan naar de originele publicaties op wetten.overheid.nl  waar je up-to-date wetteksten kunt lezen. Naar de links over wetteksten rondom dierenwelzijn » Contact opnemen met ROAR inzake een 'case' »

Directe hulp via het noodfonds van Stichting DierenLot

In situaties waarbij directe hulp nodig is voor de betrokken dieren kunnen dierenorganisaties een beroep doen op het Noodfonds van Stichting DierenLot. Een dergelijke aanvraag wordt door hen met spoed behandeld. Binnen drie werkdagen weet je of je steun kunt verwachten. Je moet je steunaanvraag natuurlijk goed onderbouwen en vanzelfsprekend moet deze diergericht zijn. Situaties die in aanmerking komen zijn: brand, stormschade, olierampen, extreme kou of extreme hitte, ongevallen met total-loss of grote schade aan een dierenambulance. Hoe je een beroep doet op dit noodfonds »

Medische vragen (zonder spoed)

Huisdieren houden kost tijd, energie, ruimte en geld. Niet iedereen realiseert zich dat. Te vaak wordt een huisdier impulsief aangeschaft, met als gevolg dat veel dieren in een asiel belanden. Andere dieren krijgen niet de verzorging die zij nodig hebben. Wie vragen heeft over de aanschaf, de verzorging of het gedrag van zijn huisdier, kan gratis terecht bij de Sophia DierenSpreekuren. Stel een vraag aan het Sophia Dierenspreekuur »

Hond inbeslaggenomen?

Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden is een samenwerkingsverband van de Stichting Rechten voor al wat leeft en Comité Dierennoodhulp en wordt ondersteund door de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren. De werkgroep stelt zich ten doel hulp te verlenen aan inbeslaggenomen honden teneinde te voorkomen dat ze worden ingeslapen. Tevens probeert de Werkgroep het in beslag nemen van honden zoveel mogelijk te voorkomen en de omstandigheden waarin de inbeslaggenomen honden moeten leven te verbeteren. De werkgroep doet dit o.a. door middel van het geven van voorlichting, advies en het zorgen voor publiciteit. Ze wil dat inbeslaggenomen honden niet langer slechts als een zaak behandeld worden, maar als dieren met bewustzijn en gevoel, conform de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren. Lijst van advocaten die ervaring hebben met zaken van inbeslaggenomen honden »

Politieke lobby

Er zijn situaties denkbaar waarbij er sprake is van dierenleed, maar toch geen dierenwelzijnswetten worden overtreden. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming kan dan slechts proberen de eigenaar te overreden de leefsituatie van het dier te verbeteren. Om de rechten van het dier te versterken moet je zijn bij de politiek. Voorvechters van dierenrechten vind je hieronder. Dit is iets van de lange adem natuurlijk, maar elke grote reis begint met de eerste (kleine) stap. Partij voor de Dieren (of klik direct door naar de veelgestelde vragen) Een andere voorvechter van dierenrechten vind je bij de PVV. Je kunt hier direct een bericht sturen naar Dion Graus.

Algemene juridische hulp

Soms is de kwestie niet dierspecifiek en bieden bovenstaande organisaties je nog geen richting. Wellicht kun je dan je vraag richten aan het Juridisch Loket. Je krijgt daar gratis (per e-mail) antwoord op juridische vragen. Informatie en advies zijn gratis. Kom je in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan kun je ook gratis gebruikmaken van het spreekuur, waarin je uitgebreider advies krijgt. Pas als blijkt dat je een advocaat of een mediator nodig hebt, moet je hiervoor betalen. Leg je juridische vraag gratis voor aan het Juridisch Loket »

Pay it forward & deel dit met je vriendenVolg en 'like' ons

Word nu lid

In de spotlights

  1. Verliefde Velvet
  2. American Akita
  3. Drie Akita's
  4. Akita M'kito
Hondenrassen met foto »